galeria_el

Otwarta galeria. Przewodnik po formach przestrzennych

Wśród miast polskich Elbląg jest wyjątkowy ponieważ naznaczony obecnością w przestrzeni miasta kilkudziesięciu, powstających od 1965 roku podczas Biennale Form Przestrzennych abstrakcyjnych rzeźb z metalu.


To wydarzenie spowodowało, że miasto, które kojarzono do tego czasu tylko z wielkim przemysłem, produkcją turbin, zaczęto łączyć z interesującym eksperymentem organizacyjno-artystycznym, wskrzeszającym wielki mit przedwojennej sztuki awangardowej – współpracy artysty z robotnikiem, mecenatem wielkiego zakładu przemysłowego nad sztuką, w końcu z niespotykaną nigdzie indziej obecnością wielkowymiarowych rzeźb w przestrzeni miasta.

Publikacja ma za zadanie łączyć w sobie kilka funkcji: być przewodnikiem, dostępnym szerokiemu spektrum turystów i badaczy zagranicznych. Ale także, a może i przede wszystkim jest realizowany z myślą o tych mieszkańcach Elbląga, którym artystyczny sens idei sprzed lat 40 jest obcy i nie do końca zrozumiały. Nam elblążanom, z których każdy przybywający w to miejsce przywoził swoją własną historię, własną kulturę, brakowało wspólnej historii i wspólnej tożsamości. Nie można w tym miejscu nie doceniać wkładu kolejnych Biennale w budowanie tego, co tutejsze, w dosłownym tego słowa znaczeniu - "nasze". Elbląg był przez wiele lat miastem produkcyjnym, formy przestrzenne zaś, jako efekt procesu twórczego i procesu produkcji w zakładzie przemysłowym uzmysławiały nam przez szereg lat naszą industrialną, "proletariacką" tożsamość. Ten szczególny związek miasta z zakładem przemysłowym umacniał fakt, że dla wielu przecież rodzin Zamech był pracodawcą. To zmieniło się po 1989 roku. Upadł Zamech, przez ponad 20 lat nie powstała żadna nowa rzeźba w przestrzeni. Zaczęło się to zmieniać od 2010 roku, bo po tej dacie powstało nowych pięć obiektów wzbogacających przestrzeń miejską Elbląga, zaś w 2014 powstanie kolejnych pięć różniących się i artystyczną treścią i forma od tych, które znamy.

Wydawca: Centrum Sztuki Galeria EL
Termin: październik 2014 roku