galeria_el

Od dominikanów do galerii sztuki

Publikacja Galerii EL o charakterze popularnonaukowym przybliżająca dzieje najstarszego, zachowanego obiektu architektury sakralnej w dawnych Prusach.


Wokół powstania klasztoru i kościoła dominikanów pod wezwaniem NMP, poszczególnych faz jego budowy zrodziło się kilka hipotez naukowych, które dopiero teraz w wyniku prac remontowych we wnętrzu galerii oraz wykopalisk archeologicznych na dużą skalę, mogły być zweryfikowane. Z dużym prawdopodobieństwem można uznać, że tezy postawione przez zespół badaczy architektury z Politechniki Gdańskiej pod kierunkiem Piotra Samóla będą „wywrotowe” i wiele naszych przekonań o wyglądzie dawnego kościoła może się zmienić. 

Wydawca: Centrum Sztuki Galeria EL
Termin: październik 2014 roku