zylo_9261870

IV Forum Kulturoznawcze

W dniach 24-26 września Biblioteka Elbląska im. C. Norwida przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury, Instytutem Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i  Elbląskim Towarzystwem Naukowym im. Jana Myliusa organizuje IV Elbląskie Forum Kulturoznawcze, które odbędzie się pod hasłem Jak nas widzą, jak się widzimy? Polska i Polacy: wyobrażenia, wizerunki, wizje.


Forum stanowić będzie kontynuację i rozwinięcie cyklu konferencji kulturoznawczych, które w Bibliotece Elbląskiej im. C. Norwida odbywają się od 2008 roku w dwuletnich cyklach. Dotychczas miały miejsce trzy takie przedsięwzięcia: Moda na obciach. Co Polacy robią z kulturą popularną” (wrzesień 2008), Codzienność kręci. Kultura codzienności, codzienność kultury (wrzesień 2010), Kultura nadmiaru w czasach niedomiaru (wrzesień 2012).

Panele i wystąpienia podczas tegorocznego Forum koncentrować się będą wokół zagadnień związanych z postrzeganiem wizerunku Polski i Polaka, tego, jak widzą nas inni oraz jak postrzegamy siebie sami. Uczestnicy konferencji zastanowią się również, jak wizerunek Polski i Polaka zmieniał się w różnych okresach historycznych. Aby dyskusja na ten temat była różnorodna – autorzy referatów i paneliści, to oprócz przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, historyków i publicystów, także dziennikarze, pisarze i artyści. Do wygłoszenia referatów oraz poprowadzenia dyskusji zaproszono gremium wybitnych ekspertów – kulturoznawców, medioznawców, filozofów, historyków, językoznawców, socjologów, pisarzy, dziennikarzy i publicystów. Forum będzie miało charakter interdyscyplinarny. Oprócz zaproszonych gości i ekspertów, w panelach i debatach wezmą również udział lokalni dziennikarze, twórcy, naukowcy oraz animatorzy kultury.

Organizator: Biblioteka Elbląska im. C. Norwida
Termin: 24-26 września 2014 roku

Galeria