skrzynia

Europejskie Dni Dziedzictwa - "Dziedzictwo - źródło tożsamości"

W ostatni weekend sierpnia odbędzie się w Elblągu inauguracja regionalnych obchodów XXII Europejskich Dni Dziedzictwa, obchodzonych w tym roku pod hasłem Historia źródłem tożsamości.


Impreza zbiegnie się nie tylko z Elbląskim Świętem Chleba, ale też ważnym dla elbląskiego muzeum zakończeniem międzynarodowego projektu Muzea ponad granicami, finansowanego z programu Litwa-Polska-Rosja. Z tego też względu całość imprez odbywać się będzie w dwóch miastach, Elblągu i Kaliningradzie. W piątek gospodarzem będzie odremontowane w ramach projektu Muzeum Brama Frydlandzka w Kaliningradzie.

Dzień później, podczas elbląskiej części, absolutnym hitem będzie premierowy pokaz pierwszej w północnej Polsce instalacji holograficznej traktującej o historii regionu.

Dla zainteresowanych dziedzictwem kulturowym przygotowywana jest konferencja naukowa o nowoczesnych metodach muzealniczych, prezentujących tradycje regionalne jako element rozwoju turystyki. Wówczas też dokonane zostanie otwarcie wystawy Twarze historii, historia w twarzach, przypominającej dzieciństwo dawnych mieszkańców Elbląga oraz premierowy pokaz filmu opartego na ich wspomnieniach. Będzie też oficjalne przekazanie makiety fragmentu Elbląga, wykonanej przez urodzonego w Elblągu Hansa-Joachima Pfau.

W niedzielne przedpołudnie odbędzie się spacer po dawnym Elblągu - zorganizowane zwiedzanie Starego Miasta według nowo opracowanego i wydanego przez muzeum przewodnika, prezentującego wspólną historię Elbląga i Kaliningradu.

Organizator: Muzeum Archeologiczno-Historyczne
Termin: 29-31 sierpnia 2014 roku